Zapytanie do produktu PDMS e.AR - Moduł anestezjologiczny

Aby wysłać zapytanie ofertowe, wypełnij prawidłowo poniższy formularz:

Adres e-mailowy*
Imię i nazwisko *
Telefon kontaktowy (opcjonalnie)
Adres (1 linia) *
Adres (2 linia - opcjonalnie)
Miejscowość *
Kod pocztowy *


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DIAGNOS moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu „Zapytania o produkt” , w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie/a.

Pokaż pełną treść zgody

PDMS e.AR - Moduł anestezjologiczny

Moduł anestezjologiczny e.AR jest modułem zasadniczym o wysokim stopniu integracji. Imponująca, ergonomiczna i intuicyjna strona użytkownika jest rozpoznawana na całym świecie jako karta znieczulenia. Automatyczna rejestracja danych życiowych umożliwia zwiększenie wiarygodności danych i znaczące ograniczenie pracy włożonej w dokumentowanie przebiegu znieczulenia. Opcja konfiguracji ekranu daje anestezjologowi możliwość ręcznego wprowadzania oraz korygowania wszystkich parametrów. Powtarzające się wpisy lub czynności wprowadzane są poprzez kliknięcie "myszką" na dokumentacji i użyciu list użytkownika.

Automatyczne sprawdzenie rejestru zapewnia kompletność wpisów. Automatyczne fakturowanie dostarcza następnej interesującej funkcji w nowoczesnej anestezjologii. Szerokie możliwości analizy statystycznej (personelu, czasu, użycia materiałów itp.) zapewniają dodatkową dokumentację. Moduł e.AR łączy w sobie nowoczesną technologię informacyjną z cechami konwencjonalnej karty znieczulenia, opartej na wypełnianiu papierowych formularzy.

Podstawowa konfiguracja modułu e.AR zapewnia skuteczne i profesjonalne działanie. Rejestr Anestezji e.AR jest dostępny, tak jak wszystkie pozostałe moduły programu, w wersji na jedno stanowisko lub w wersji sieciowej. Może być rozbudowany o dodatkowe narzędzia do integracji i synchronizacji danych ze stanowiska anestetycznego. 


powrót
Podczas zapytania
Sewer zwrócił: Unknown column 't.newsTitle_' in 'where clause'