Zapytanie do produktu PDMS e.IcR - Moduł Intensywnej Terapii

Aktualnie nie jesteś zalogowany w serwisie. Aby wysłać zapytanie ofertowe, zarejestruj się lub wypełnij prawidłowo poniższy formularz:

Adres e-mailowy*
Imię i nazwisko *
Telefon kontaktowy (opcjonalnie)
Adres (1 linia) *
Adres (2 linia - opcjonalnie)
Miejscowość *
Kod pocztowy *

PDMS e.IcR - Moduł Intensywnej Terapii

Moduł Intensywnej Terapii e.IcR jest najnowszym produktem. Filozofia linii produktów, całej dokumentacji medycznej wraz z jednoczesną ekspertyzą wszystkich istotnych danych ekonomicznych, bez zakłócania i przerywania procedur medycznych, została zastosowana dla wszystkich specjalności Intensywnej Terapii.

Interfejs użytkownika został opracowany na bazie rozwiniętego interfejsu rejestru znieczulenia. Z jednej strony zapewnia to wysoki poziom rozpoznawania oraz krótki czas początkowego szkolenia personelu. Z drugie strony, zaspokaja wysoki stopień złożoności Intensywnej Terapii w oparciu o elastyczność i uniwersalność prezentacji danych.

Moduł e.IcR zapewnia automatyczny transfer wszystkich parametrów życiowych. Oszczędzając, w ten sposób, cenny czas personelu intensywnej terapii. Konfigurowalne i przyjazne użytkownikowi standardy upraszczają przyjęcie pacjenta, wypisywanie leków jak również przestrzeganie narodowych i międzynarodowych procedur.

Funkcja automatycznego przypominania oraz komunikaty ostrzegawcze pomagają osiągnąć poprawne wdrożenie. Automatyczna kontrola rejestru zapewnia kompletność danych. Standaryzowana punktacja i analiza statystyczna jest w prosty sposób dostępna i definiowana. Specjalnie opracowane aplikacje administracyjne umożliwiają przeszkolonym użytkownikom tworzenie własnych skal punktacji.
  


powrót