Zapytanie do produktu PDMS e.AR premedication - Moduł premedykacji

Aktualnie nie jesteś zalogowany w serwisie. Aby wysłać zapytanie ofertowe, zarejestruj się lub wypełnij prawidłowo poniższy formularz:

Adres e-mailowy*
Imię i nazwisko *
Telefon kontaktowy (opcjonalnie)
Adres (1 linia) *
Adres (2 linia - opcjonalnie)
Miejscowość *
Kod pocztowy *

PDMS e.AR premedication - Moduł premedykacji

Moduł premedykacji anestetycznej e.AR zapewnia dużą łatwość obsługi i elastyczność. Wszystkie istotne informacje medyczne o pacjencie, zebrane przez lekarza, są automatycznie wyświetlane na stronie głównej w formie strukturalnej i szczegółowej. Oprócz standardowego wyświetlania, użytkownik może w prosty sposób edytować dodatkowe notatki. Obsługa modułu premedykacji jest ułatwiona przez przyjazny użytkownikowi układ strony. Funkcja auto tekstu oraz formularza wprowadzania danych, zmniejszają pracochłonność dokumentowania.

Zebrane dane premedykacji są rejestrowane w odpowiednich rejestrach anestetycznych. Informacje są dostępne cały czas, w razie kontynuowania terapii pacjenta mogą być przeniesione do nowego rejestru premedykacji. Tylko kilka kliknięć myszką umożliwia prostą i niezawodną synchronizację z wzorcową bazą danych.
 


powrót