Zapytanie do produktu PDMS e.AR administration - Moduł administracji

Aktualnie nie jesteś zalogowany w serwisie. Aby wysłać zapytanie ofertowe, zarejestruj się lub wypełnij prawidłowo poniższy formularz:

Adres e-mailowy*
Imię i nazwisko *
Telefon kontaktowy (opcjonalnie)
Adres (1 linia) *
Adres (2 linia - opcjonalnie)
Miejscowość *
Kod pocztowy *

PDMS e.AR administration - Moduł administracji

e.AR administration - Moduł administracji jest prostym w użyciu narzędziem do wszystkich zadań administracyjnych systemu zarządzania danymi pacjenta. Dostosowywanie bazy danych jest wykonywane w menu kontrolnym, co pozwala na proste i niezależne dopasowanie do konkretnego środowiska pracy.

Korzystanie z modułu administracji umożliwia dostęp do dowolnych danych pacjenta i różnych protokołów, a zmiany mogą być dokonywane centralnie w dowolnej chwili.


powrót